Türk inženerler transformer ýasadylar

Türk inženerleriň Letwision diýip at beren taslamalary öz miwelerini bermäge başlady

Türk inženerler transformer ýasadylar

Inženerler modifikasiýalar arkaly bir ulagy Transformers filmindäki ýaly robara öwürdiler.

Puldyň kömegi bilen hereket etdirilýän ulag gidrawlika gurallary arkaly suduryny üýtgedýär.

Letrons ady dakylan robot çäkli bolsada hereket edýär.


Etiketkalar: ýasamak , robot , transformer , türk , inžener

Degişli Habarlar