Aşgabatda Konstitutsiýa we Baýdak baýramy bellenilip geçildi

Türkmenistanda Konstitutsiýanyň kabul edilen gününiň 31-nji ýyly we Milli Baýdak baýramy mynasybetli biri-birinden tapwutly dabaralar geçirildi.