Ýyldyrym: “İnternet arkaly edilýän jenaýatlary boýunça global düzgünnama çykarylmaly”

Premýer ministr Binali Ýyldyrym Antalýanyň Belek syýahatçylyk merkezinde Halkara e-Söwda maslahatyna gatnaşdy