300 metrlik türk baýdagy

 

Türkiýe Respublikasynyň 93 ýyllygy Türkiýäniň çar tarapynda dabaraly ýagdaýda bellenilip geçirildi. Baýramçylyk çäreleriniň çäginde Antalýa şäheriniň Jemhuriýet meýdanynda ýöriş guraldy. Ýörişde 300 metrlik türk baýdagy göterildi.

 

 


Etiketkalar: