YHG Ysraýylyň dezinformasiýasyna garşy adatdan daşary ýagdaýda maslahat geçirdi

Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy Ysraýylyň dezinformasiýa we metbugat guramalaryna garşy alyp barýan işlerine garşy adatdan daşary ýagdaýda maslahat geçirdi.