Müsürde Sues kanalynda saýa batan gämi halas edildi

Müsürde Sues kanaly edarasynyň başlygy Usame Rabi, kanalda saýa batan "The Ever Given" atly gäminiň ýüzdürilmegi bilen bagly işleriniň çäginde gäminiň arka tarapynyň hereket etdirilmäge başlanandygyny we ugrunyň 80 göterim düzelendigini habar berdi. 


Etiketkalar: kanal , gämi , Müsür