Kolumbiýada tribunanyň çökmegi netijesinde azyndan 5 adam ýogaldy

Kolumbiýanyň Espinal şäherinde geçirilen "Korraleha" atly öküzleriň urşy festiwalynda, tomaşaçylaryň oturan tribunanyň çökmegi netijesinde ilkinji kesgitlemelere görä 5 adam ýogaldy, 500-den gowrak adam ýaralandy. 


Etiketkalar: Kolumbiýa , çökmek , tribuna