Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 Ýyllygy Dabara Bilen Bellenilip Geçildi

Dabarlaryň merkezi bolan Aşgabadyň Döwlet tribunasynda resmi parad guraldy.

2043066
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 Ýyllygy Dabara Bilen Bellenilip Geçildi
Türkmenistan Bağımsızlık 2.jpg
Türkmenistan Bağımsızlık 3.jpg
Türkmenistan Bağımsızlık 4.jpg

TRT-ä beýannama beren Türkiýäniň Türkmenistandaky İlçisi Togan Oral, Türkiýaniň elmydama Türkmenistany goldamaga dowam etjekdigini aýtdy.

Türkiýäniň asmandaky buýsanjy uçarmansyz howa ulaglary parada gatnaşdy. Ahal teke atlary çarpaýa galdy.ç Dabara döwlet Ýolbaşçysy Serdar Berdimuhamedowyň başda durmagynda ministrler, býurokratlar, diplomatik wekiller bilen köp sanly daşary ýurtly myhman gatnaşdy.

Türkmenistanyň Lideri Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk mynasybetli çap eden gutlag ýüzlenmesinde “Türkmenistanyň şu günki güne çenli syýasy, ykdysady, medeni we sosial uğurlarda galkynyp, uly üstünlikler gazanandygyny” beýan etdi. Prezident R.T.Erdogan hem Türkmenistanyň Lideri gutlag ýüzlenmesini ugratdy.Degişli Habarlar