Prezident Erdogan Türkmenistanyň Liderine Gynanç Bildirdi

Mukaddes Remezan aýynda aradan çykan Ogulabat ejä Alladan rehnet, maşgalaňyza sabyr dileýärin.

1973171
Prezident Erdogan Türkmenistanyň Liderine Gynanç Bildirdi
TKM

Prezident R. T. Erdogan, ýaňy ýakynda ejesi aradan çykan türkmen halkynyň milli lideri Gurbanguly Berdimuhamedowa we Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa gynanç bildirdi.

Prezident Erdogan gynanç hatynda Ogulabat ejäniň aradan çykandygy baradaky habary uly gynanç bilen kabul etdim.

Siziň eneňiz baradaky mähirli ýatlamalar, onuň öwüt-öndewleri Berdimuhamedowlaryň maşgalasyna güýç bersin.

Mukaddes Remezan aýynda aradan çykan Ogulabat ejä Alladan rehnet, maşgalaňyza sabyr dileýärin.Degişli Habarlar