Türkmenistanda 26-njy Martda Saýlawlar Geçirler

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisinde 125 halk deputaty bar

1932603
Türkmenistanda 26-njy Martda Saýlawlar Geçirler

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň kararyna laýyklykda, Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň bäşinji çagyrylyşynyň agzalarynyň, Geňeşleriň dokuzynjy çagyrylyşynyň agzalarynyň saýlawlary 2023-nji ýylyň 26-njy martynda, ýekşenbe günü geçirler.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisinde 125 halk deputaty barDegişli Habarlar