Siriýanyň demirgazygynda PKK/ÝPG-e agza 3 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Siriýanyň demirgazygyndaky Ýewfrat Galkany operasiýasy sebitine ot açan ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-a agza 3 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

2144294
Siriýanyň demirgazygynda PKK/ÝPG-e agza 3 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Türkiyäniň Milli Goranmak ministrliginden berilen beýanatda: "Ot açan terrorçylara artykmajy bilen garşylyk görkezildi. Gahryman Türkiyäniň Ýaragly Güýçleri Siriýanyň demirgazygyndaky Ýewfrat Galkany operasiýasy sebitine ot açan ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-a agza 3 terrorçyny täsirsiz ýagdaýa getirdi" diýip habar berildi.  



Degişli Habarlar