Prezident Erdogan Senegalyň ozalky prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

Türkiyäniň prezidenti Rejep Taýýip Erdogan Senegalyň ozalky prezidenti Maki Sall bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

2144183
Prezident Erdogan Senegalyň ozalky prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

Prezidentiň ýanyndaky Kommunikasiýalar edarasynyň sosial media hasabyndan berilen beýanata görä telefon söhbetdeşliginde Türkiye-Senegal gatnaşyklary we sebitleýin meseleler ara alynyp maslahatlaşyldy.

Prezident Erdogan telefon söhbetdeşliginde Senegalda mart aýynda geçirilen saýlawlaryň netijesiniň düşümli bolmagyny diläp, täze döwürde Türkiye bilen Senagalyň arasyndaky gatnaşyklaryň özgerip dowam etjekdigine ynanýandygyny habar berdi. 

Prezident Erdogan Senegalyň ozalky prezidenti Maki Sally 25-nji maý Afrika güni mynasybetli gutlady. Degişli Habarlar