Ýene-de 12 Terrorçy Täsirsiz Ýagdaýa Getirildi

Soňky terrorçy ýok edilýänçä terrora garşy egilşiksiz göreş dowam eder”

2139991
Ýene-de 12 Terrorçy Täsirsiz Ýagdaýa Getirildi

Yragyň demirgazygynda, ekstremist terror guramasy PKK-a agza 12 terrorçy howa hüjüminde täsirsiz ýagdaýa getirildi.

Milli Goranmak ministrliginden berlen habarnamada, “Gahryman türk ýaragly güýçlerimiz, Yragyň demirgazygynda Gara we Hakurk etrapçalarynda ýerleri anyklanylan PKK-ly 12 terrorçyny howa hüjüminde täsirsiz ýagdaýa getirdi. Soňky terrorçy ýok edilýänçä terrora garşy egilşiksiz göreş dowam eder” diýildi.

 Degişli Habarlar