Prezident Erdogan, Günbatar Balkanlaryň Iň Halanýan Lideri

Erdogan, Günbatar Balkan ýurtlaryň halklary tarapyndan halanýan lider hökmünde kesgitlendi.

2139716
Prezident Erdogan, Günbatar Balkanlaryň Iň Halanýan Lideri

Prezident R. T. Erdogan, Günbatar Balkan ýurtlaryň halklary tarapyndan iň halanýan lider hökmünde kesgitlendi.

Halkara Respublikaçylar instituty tarapyndan Albaniýada, Bosniýa-Gersegowinada, Demirgazyk Makedoniýada, Serbiýada, Kosowada we Garadagda “Günbatar Balkanlar” sowalnamasy geçirildi.

Sowalnamada, ady agzalýan ýurtlaryň raýatlaryna, dünýäniň we sebitiň liderleri hakyndaky garaýyşlary soraldy.

Albaniýada sowalnama gatnaşanlaryň 71 göterimi, Prezident Erdogan hakynda oňyn garaýyş beýan etdi. Sowalnama gatnaşanlaryň 64 göterimi ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden, 14 göterimi bolsa Hytaýyň döwlet Ýolbaşçysy Si Sizinpin hakynda oňyn garaýyş beýan etdi.

Bosniýa-Gersegowinada sowalnama gatnaşanlaryň 61 göterimi Erdogan hakynda oňyn garaýyş beýan etdi. Sowalnama gatnaşanlaryň 37 göterimi bolsa Russiýanyn döwlet Ýolbaşçysy Wladimir Putin, ABŞ-nyň Prezident Jo Baýden we Hytaýyň döwlet Ýolbaşçysy Si Sizinpin hakynda oňyn garaýyş beýan etdi.

Demirgazyk Makedoniýada bolsa Erdogan halanýan lider hökmünde 66 göterim bilen sanawda birinji orny eýeledi. Russiýanyň döwlet Ýolbaşçysy Putin sanawda 49 göterim bilen ikinji, ABŞ-nyň Prezidenti Baýden bolsa 37 göterim bilen üçünji orny eýeledi.

Serbiýada Putin sowalnama gatnaşanlaryň 80 göterimi tarapyndan halanýan lider hökmünde kesgitlendi. Sanawda73 göterim bilen Hytaýyň döwlet Ýolbaşçysy Si Sizinpin ikinji, Prezident Erdogan bolsa 41 göterim bilen üçünji orny eýeledi.

Kosowada bolsa Baýden 85 göterim bilen halanýan liderleriň sanawynda birinji orny, Erdogan bolsa 82 göterim bilen ikinji orny eýeledi.

Sowalnama Albaniýadan 1216, Bosniýa-Gersegowinadan 1225, Demirgazyk Makedoniýadan 1220, Garadagdan 1036, Serbiýadan 1238 we Kosowadan 1203 adam gatnaşdy.

 

 

 Degişli Habarlar