Siriýanyň demirgazygynda PKK/ÝPG-e agza 4 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Siriýanyň demirgazygyndaky Ýewfrat Galkany sebitine ot açan ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-e agza 4 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

2136410
Siriýanyň demirgazygynda PKK/ÝPG-e agza 4 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Türkiyäniň Milli Goranmak ministrliginiň sosial media hasabyndan berilen beýanatda: "Ot açan terrorçylara artykmajy bilen garşylyk görkezildi. Gahryman Türkiyäniň Ýaragly güýçleri Siriýanyň demirgazygyndaky Ýewfrat Galkany sebitine ot açan ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-e agza 4 terrorçyny täsirsiz ýagdaýa getirdi" diýip habar berildi. Degişli Habarlar