Ýene-de 5 Terrorçy Täsirsiz Ýagdaýa Getirildi

Soňky terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirilýänçä terrora garşy egilşiksiz göreş dowam eder

2133946
Ýene-de 5 Terrorçy Täsirsiz Ýagdaýa Getirildi

Yragyň demirgazygynda ýerleşýän Hakurk etrapçasynda ýerleri anyklanylan ekstremist terror gurasmasy PKK-a agza 5 terrorçy howa hüjüminde täsirsiz ýagdaýa getirildi.

Milli Goranmak ministrliginiň sosial mediadan beren habarnamasynda, “Terror guramasy PKK-a garşy edilşiksiz göreş dowam edýär. Yragyň demirgazygynda ýerleşýän Hakurk etrapçasynda ýerleri anyklanylan ekstremist terror gurasmasy PKK-a agza 5 terrorçy howa hüjüminde täsirsiz ýagdaýa getirildi. Soňky terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirilýänçä terrora garşy egilşiksiz göreş dowam eder” diýildi.Degişli Habarlar