Terrora garşy göreş giň gerimli dowam etdirilýär

Beýanat Türkiyäniň Milli Goranmak ministrligi tarapyndan berildi

2131112
Terrora garşy göreş giň gerimli dowam etdirilýär

Yragyň demirgazygynda PKK-a agza 15 terrorçy we Siriýanyň demirgazygynda PKK/ÝPG-e agza 4 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi. 

Beýanat Türkiyäniň Milli Goranmak ministrligi tarapyndan berildi. 

Türkiyäniň Ýaragly güýçleri Yragyň demiragzygynda anyklan PKK-a agza 15 terrorçyny we Siriýanyň demirgazygynda anyklan PKK/ÝPG-a agza 4 terrorçyny täsirsiz ýagdaýa getirdi. 

Beýanatda: "Şehitlerimiz üçin, milletimiz üçin ähli güýjümiz bilen göreşmäge dowam edýäris. Terrorçylar özlerine garaşýan ahyrlaryndan gaçyp halas bolup bilmezler" diýip habar berildi. Degişli Habarlar