Prezident Erdogan türki döwletlerden gelen çagalar bilen duşuşdy

Erdogan 23-nji Aprel Milli Häkimiýet we Çagalar Baýramy mynasybetli Prezidentiň kompleksinde geçirilen çärede türki döwletlerden gelen çagalar we Türkiyäniň Radio we Telewideniýe Guramasy TRT-nyň Çagalar Şüweleňine myhman bolup gelen çagalar bilen duşuşdy

2131074
Prezident Erdogan türki döwletlerden gelen çagalar bilen duşuşdy
erdogan 23 nisan.jpg
erdogan 23 nisan.jpg
erdogan 23 nisan.jpg
erdogan 23 nisan.jpg

TRT 46-njy Halkara 23-nji aprel Çagalar şüweleňiniň ajaýyp Gala programmasyna taýarlyklar dowam edýär. 

Dünýäniň çar tarapyndan gelen çagalar 23-nji Aprel Milli Häkimiýet we Çagalar Baýramyndan ozal paýtagt Ankara şäherinde bir ýere jemlendiler. 

Düýn dünýäniň 29 ýurdundan gelen çagalar TRT 46-njy Halkara 23-nji aprel Çagalar şüweleňinde bir ýere jemlendiler. 

Şu gün hem Çagalar şüweleňiniň çäginde geçiriljek Gala programasyna Prezidentiň kompleksi ýer eýeçiligini edýär. 

Programma Perzident Erdoganyň gatnaşmagynda we hemaýatkärlik etmeginde geçiriler.

Türkiyäniň Prezidenti Rejep Taýýip Erdogan 23-nji Aprel Milli Häkimiýet we Çagalar Baýramy mynasybetli Prezidentiň kompleksinde geçirilen çärede türki döwletlerden gelen çagalar we Türkiyäniň Radio we Telewideniýe Guramasy TRT-nyň Çagalar Şüweleňine myhman bolup gelen çagalar bilen duşuşdy. Degişli Habarlar