Terrorçy Wahide Atalaý Täsirsiz Ýagdaýa Getirildi

Milli Howpsuzlyk gullugy, “Sorhin Çele” lakamly Wahide Atalaýy Siriýada geçiren operasiýasynda täsirsiz ýagdaýa getirdi.

2125300
Terrorçy Wahide Atalaý Täsirsiz Ýagdaýa Getirildi

Milli Howpsuzlyk gullugy, ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-ÝPŽ-niň Aýn Al Arap etrabyndan jogapkär ýolbaşçysydygy aýdylýan “Sorhin Çele” lakamly Wahide Atalaýy Siriýada geçiren operasiýasynda täsirsiz ýagdaýa getirdi.

Milli Howpsuzlyk gullugy terrorçy Wahide Atalaýyň Yrakda we Siriýada ekstremist terror guramasynyň adyndan terrorçylykly hüjümler guraýandygyny anyklady.

Ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-niň Siriýadaky zenanlardan jogapkär ýolbaşçysy bolan Atalaý 2006-njy ýylda terror guramasynyň hataryna goşulýar.

Terrorçy Atalaý şol günden bäri türk howpsuzlyk güýçlerine garşy guralan birnäçe hüjüme gatnaşýar.

Milli Howpsuzlyk gullugy, Atalaýy Siriýanyň Aýn Al Arap etrabynda geçiren operasiýasynda täsirsiz ýagdaýa getirdi.Degişli Habarlar