Terrora Garşy Egilşiksiz Göreş Dowam Edýär

Soňky 1 hepde-de 27 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.

2124846
Terrora Garşy Egilşiksiz Göreş Dowam Edýär

Türk ýaragly güýçleri terror guramalaryna garşy egilşiksiz göreşini dowam etdirýär.

Milli Goranmak ministrligi terrora garşy alnyp barylýan göreş hakynda maglumat berdi.

Milli Goranmak ministrliginden berlen maglumata görä, soňky 1 hepde-de 27, 2024-nji ýylyň ýanwar aýynyň 1-den bäri bolsa 280-i Yragyň, 393-i Siriýanyň demirgazygynda bolmak bilen jemi 673 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.

Beýannamada, durnuklylygyň we howpsuzlygyň goralyp saklanmagy üçin degişli çäreleriň görlendigi we terrora garşy egilşiksiz göreşiň dowam etjekdigi bellenildi.

 Degişli Habarlar