Türk we Yrakly Resmiler Serhet Howpsuzlygy Boýunça Maslahat Geçirdiler

Bu barasynda Milli goranmak ministrligi beýannama berdi.

2114305
Türk we Yrakly Resmiler Serhet Howpsuzlygy Boýunça Maslahat Geçirdiler

Ministrligiň beýan etmegine görä Türk ýaragly güýçleriniň Yragyň demirgazygynda geçirýän operasiýalarynň Yragyň howpsuzlyk edaralary bilen ýakyn utgaşyklykda guralýandygy mälim edildi.

Beýannamada 2-nji goşunyň serkerdesi korpus generaly Metin Tokeliň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň yrakly resmiler bien serhet howpsuzlygy boýunça maslahat geçirendigi nygtalyp; “ “Penje-Gulp” operasiýa zolagynyň çäklerinde yrakly ýerli resmiler bilen geçirilen maslahatda Yrak-Türkiýe serhet zolagynyň howpsuzlygy seljerilip, Yragyň raýatlarynyň howpsuzlygyny güýçlendirmek bilen bagly çäreler hem ara alynyp maslahatlaşyldy” diýilýär.Degişli Habarlar