“Türkiýäniň F-16 Talabyna Oňyn Jogap Berilmegine Kanagatlanma Bildirýäris”

Prezident Erdogan, Ministrler kabinetiniň mejlisinden soň beýannama berdi.

2101350
“Türkiýäniň F-16 Talabyna Oňyn Jogap Berilmegine Kanagatlanma Bildirýäris”

Prezident R. T. Erdogan, ABŞ bilen geçirlen gepleşiklerde Türkiýäniň F-16 harby uçarlar baradaky talabyna oňyn jogap berilmegine kanagatlanma bildirýändiklerini aýtdy.

Prezident Erdogan, Prezidentiň Kompleksidne geçirlen Ministrler kabinetiniň mejlisinden soň beýannama berdi.

Beýannamasynda ABŞ bilen F-16 harby uçarlar meselesinde geçirlen gepleşikler hakynda durup geçen Erdogan, “Talabymyza oňyn jogap berilmegine kanagatlanma bildirýäris. Ýurdumyza goýlan çäklendirmeleriň bes edilmegi bilen birlikde Türk goranyş senagaty pudagy mundan beýläk pajarlap öser”diýdi.

 

 Degişli Habarlar