Hakan Fidan Al Meşri Bilen Duşuşdy

Duşuşykda Liwiýanyň howpsuzlygy we durnuklylygy meselesi seljerildi

1997805
Hakan Fidan Al Meşri Bilen Duşuşdy

 

Daşary işler ministri Hakan Fidan, Liwiýanyň Ýokary döwlet geňeşiniň başlygy Halid Al Meşri bilen duşuşdy.

Daşary işler ministrliginden berlen beýannamada, Daşary işler ministri Hakan Fidanyň, paýtagt Ankarada Al Meşri bilen duşuşandygy nygtaldy.

Beýannamada, duşuşykda Liwiýanyň howpsuzlygy we durnuklylygy meselesiniň seljerlendigi ýatladyldy.

 

 

 Degişli Habarlar