Ilkinji TOGG Duşenbe Güni Prezident Erdogana Gowşurlar

“Duşenbe güni Emine Hanym bilen birlikde ilkinjileriň hatarynda talap bildiren Prezidentimize ulaglaryny gowşurarys”

1968100
Ilkinji TOGG Duşenbe Güni Prezident Erdogana Gowşurlar

Senagat we tehnalogiýa ministri Mustafa Warank,  Türkiýäniň ilkinji ýerli awtoulagynyň duşenbe güni Prezident R. T. Erdogan bilen aýaly Emine Erdogana gowşuryljakdygyny aýtdy.

Warank, paýtagt Ankarada žurnalistleriň Türkiýäniň ýerli awtoulagy TOGG-uň gowşurlyş etaby hakyndaky soraglara jogap berdi.

“Duşenbe güni Emine Hanym bilen birlikde ilkinjileriň hatarynda talap bildiren Prezidentimize ulaglaryny gowşurarys” diýen Warank, ikinji ulagyň hem Azerbaýjanyň Prezidenti Aliýewe gowşuryljakdygyny aýtdy.Degişli Habarlar