Erdogan TRT-de Gün Tertibiniň İleri Tutulýan Ugurlary Boýunça Beýanat Berdi

Prezident Erdogan Halkyň öňüne eserler bilen çykylmalydygyny aýtdy.

1940878
Erdogan TRT-de Gün Tertibiniň İleri Tutulýan Ugurlary Boýunça Beýanat Berdi

Erdogan: ““Türkiýe Asyry” Türkiýäniň soňky döwürde gazanan güýji we tejribesi bilen dünýäniň öňdebaryjy ýurtlaryndan birine öwrüljek döwrüniň adydyr” diýdi.

R.T.Erdogan halkyň öňüne eserler bilen çykylmalydygyny beýan edip; “Siz eserleriniz bilen halkyň öňüne çykmaýan bolsanyz, halkynyz size sarpa goýmaz. 20 ýyldan bäri eden işlerimizi halkymyz görýär. Eserlerimizem görýär… “Türkiýe Asyry” strategiýa meselesidir… “Türkiýe Asyry” Türkiýäniň gazanan güýji we tejribesi bilen dünýäniň öňdebaryjy ýurtlaryndan birine öwrüljekdigini aňladýar. İndi bolsa Türkiýäniň mümkinçiliklerini raýatlarymyzyň ulanmagyna berýäris” diýdi.Degişli Habarlar