Elazyg welaýatynda "Eren Gabaw-38" operasiýasy başladyldy

Elazyg welaýatynda 485 harby gullukçynyň gatnaşmagynda "Eren Gabaw-38 Şehit Žandarma esger Jem Hawale" atly operasiýa başladyldy

1883757
Elazyg welaýatynda "Eren Gabaw-38" operasiýasy başladyldy

Türkiýäniň Içeri işler ministrligi tarapyndan berilen beýanata görä, ekstremist terror guramasy PKK-ny ýurduň güntertibinden çykarmak we sebitde bardygy anyklnanan terrorçylary täsirsiz ýagdaýa getirmek maksady bilen başladylan operasiýa Elazygyň welaýat Žandarma serkerdeligi tarapyndan Žandarmanyň ýöriteleşdirilen topary, Polisiýanyň ýöriteleşdirilen topary, Žandarmanyň komandos toparlary we howpsuzlyk goragçylaryndan ybarat jemi 485 harby gullukçy we 39 operatiw işgär gatnaşýar. 

Beýleki tarapdan Milli howpsuzlyk gullugy gyzyl býulleten bilen gözlenýän PKK/KJK-a agza terrorçy Atilla Çiçegi we ekstremist terror guramasynyň jogapkär ýolbaşçylaryndan Hüseýin Ýyldyrymy serhet zolagynda geçiren operasiýasy nestijesinde saklap, Türkiýä getirdi. 


Etiketkalar: #operasiýa , #Elazyg , #PKK

Degişli Habarlar