Prezident Erdogan Mugallymlar Bilen Agzaçada Duşuşdy

“Kitaphanasyz mekdep galmaz” taslamasynyň çäginde diňe soňky 2 aýda 16 müň 362 sany kitaphana açdyk"

1809146
Prezident Erdogan Mugallymlar Bilen Agzaçada Duşuşdy

Prezident R. T. Erdogan, Prezidentiň Kompleksinde mugallymlaryň hormatyna berlen agzaçara gatnaşdy.

“Kitaphanasyz mekdep galmaz” taslamasynyň çäginde diňe soňky 2 aýda 16 müň 362 sany kitaphana açandyklaryny ýatladan Prezident Erdogan, dersleriň has netijeli bolmagy üçin 503 müň synypda döwrebap tahtalaryň gurlandygyny belledi.

Prezident Erdogan “Türkiýe, Ýewropada soňky 20 ýylda mugallymlaryň aýlyk günlüklerini has köp artdyran, ders sagatlaryny azaldan ýurtdan biri. Ykdysady galkynyş we hyzmatdaşlyk guramasynyň görkezijilerine görä, Ýewropa ýurtlarynyň hatarynda iň az stresi başdan geçirýän mugallymlar hem biziň mugallymlarymyz” diýdi.

 Degişli Habarlar