Şentop Sapar Bilen Katara Gitdi

Türkiýäniň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy Mustafa Şentop resmi duşuşyklar geçirmek üçin Katara gitdi

1764884
Şentop Sapar Bilen Katara Gitdi

Şentop we ýolbaşçylyk edýän parlament wekiliýeti Kataryň Emiri Şeýh Tamim bin Hamid Al Tani tarapyndan kabul ediler.

Şentopuň soň bolsa Şura Mejlisiniň Başlygy Hassan bin Abdullah Al Ganim we Kartaryň Premýer-ministri we İçeri işler ministri Şeýh Halid bin Halifa bin Abdulaziz Al Tani bilen duşulmagy meýilleşdirilýär.

TBMM-niň Başlygy Mustafa Şentopuň soň bolsa Doha institutyna baryp görmegine we “Täze dünýä tarap:Dostluklar, ýaranlyklar, hyzmatdaşlyklar” temaly doklad bilen çykyş etmegi meýilleşdirilýär.Degişli Habarlar