Mewlüt Çawuşogly, Owganystanyň Daşary Işler Ministriniň Wekili Bilen Duşuşdy

"Owganystanda başdan geçirilýän soňky wakalar hakynda pikir alyşdyk”

1749602
Mewlüt Çawuşogly, Owganystanyň Daşary Işler Ministriniň Wekili Bilen Duşuşdy

Yslam Hyzmatdaşlyk guramasynyň Daşary işler ministrleri geňeşiniň 17-nji maslahatyna gatnaşmak üçin Pakistana giden Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly iş saparynyň çäginde Owganystanyň Daşary işler ministriniň wekili Emirhan Muttaki bilen duşuşdy.

Ministr Çawuşogly Twitterden beren habarnamasynda “Yslam hyzmatdaşlyk guramasynyň maslahatynyň çäginde Owganystanyň Daşary işler ministriniň wekili Emirhan Muttaki bilen Owganystanda başdan geçirilýän soňky wakalar hakynda pikir alyşdyk” diýdi.Degişli Habarlar