Mewlüt Çawuşogly Latwiýanyň Wise-premýeri we Goranmak ministri Pabriks bilen duşuşdy

Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly Latwiýanyň Wise-premýeri we Goranmak ministri Artis Pabriks bilen duşuşyk geçirdi

1653963
Mewlüt Çawuşogly Latwiýanyň Wise-premýeri we Goranmak ministri Pabriks bilen duşuşdy

Duşuşyk bilen bagly beýanat beren Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly: "Latwiýanyň Wise-premýeri we Goranmak ministri Artis Pabriks bilen gatnaşyklarymyzy we goranyş senagatyndaky hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdyk" diýip habar berdi. 

Mewlüt Çawuşogly mundan başgada Türkiýäniň uçarmansyz howa ulaglaryna gyzyklanma bildirýän NATO-da hyzmatdaşy bolan Latwiýa bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny özgertjekdiklerini mälim etdi. Degişli Habarlar