TÝG Yragyň demirgazygynda terrorçylara degişli ýerleri ýer bilen ýegsan edýär

Terrorçylaryň Yragyň demirgazygyndaky ýerleri, Türkiýäniň Ýaragly güýçleri tarapyndan ýer bilen ýegsan edilýär

1633267
TÝG Yragyň demirgazygynda terrorçylara degişli ýerleri ýer bilen ýegsan edýär

Türkiýäniň Milli Goranmak ministrliginiň sosial media hasabyndan berilen beýanatda: "Yragyň demirgazygynda dowam edýän Penje-Ýyldyrym operasiýalarynyň çäginde anyklanan terrorçylara degişli ýerler Harby-howa güýçleri tarapyndan nyşana alynyp ýok edilýär" diýip habar berildi. 

Sebitdäki operasiýalar Gury ýer güýçleriniň hem goldawy bilen 23-nji aprelde başlapdy. Degişli Habarlar