Ýaralanan 2 Esger Şehit Boldy

Yragyň demirgazygynda dowam edýän “Penje-Ýyldyrym” operasiýa zolagynda ýaralanan 2 esger şehit boldy

1631559
Ýaralanan 2 Esger Şehit Boldy

Bu barasynda Milli goranmak ministrligi beýannam berdi.

Milli goranmak ministrliginiň beýannamasynda: “Yragyň demirgazygynda geçirilýän “Penje-Ýyldyrym” operasiýasynyň çäginde 28-nji aprelde lazer tank raketasy bilen guraln hüjüm sebäpli ýaralanyp hassahana getirilen 1 gahryman egindeşimiz bilen, goldaw işleriniň dowamynda 30-njy aprelde dik uçardan düşýärkä ýaralanan we hassahana getirilen egindeşimiz ähli tagallalara garamazdan 30-njy aprelde şehit boldular” diýilýär.Degişli Habarlar