Türkiýe, Nigeriýada Guralan Ýaragly Hüjümi Ýazgardy

Nigeriýada guralan 1 okuwçynyň ýogalmagyna, 40-dan gowrak mugalymyň we okuwçynyň zamun alynmagyna sebäp bolan hüjüm ýazgaryldy

1585789
Türkiýe, Nigeriýada Guralan Ýaragly Hüjümi Ýazgardy

 

Türkiýe, Nigeriýada ýaragly topar tarapyndan ýatymlaýyn mekdepe guralan 1 okuwçynyň ýogalmagyna, 40-dan gowrak mugalymyň we okuwçynyň zamun alynmagyna sebäp bolan hüjümi ýazgardy.

Daşary işler ministrliginden berlen beýannamada, “Nigeriýanyň Niger welaýatynyň Kagara etrabynda ýerleşýän ýatymlaýyn litese ýaragly topar tarapyndan guralan 1 okuwçynyň ýogalmagyna, 40-dan gowrak mugalymyň we okuwçynyň zamun alynmagyna sebäp bolan hüjüme uly gynanç bildirýär” diýildi.

Nigeriýanyň halkyna we hökümetine duýgudaşlyk bildirlen beýannamada “Bigünä okuwçulara guralan hyýanatçylykly hüjümi berk ýazgarýarys. Zamun alynan okuwçylaryň we mugallymlaryň gyssagy halas edilmegini dileýäris” diýildi.Degişli Habarlar