ÝB-niň Gündogar Ortaýer deňzindäki gözleg işleri sebäpli Türkiýä sanksiýa goýýan karary ýazgaryldy

TBMM ÝB-niň Gündogar Ortaýer deňzindäki burawlaýyş işleri sebäpli Türkiýä sanksiýa goýýan kararyny ýazgardy

ÝB-niň Gündogar Ortaýer deňzindäki gözleg işleri sebäpli Türkiýä sanksiýa goýýan karary ýazgaryldy

 

Türkiýäniň Beýik Millet Mejlisi, ÝB-niň Türkiýäniň Gündogar Ortaýer deňzinde geçirýän nebit gözleg işleri sebäpli Türkiýä sanksiýa goýýan kararyna reaksiýa bildirdi

Mejlisde wekilçilik edýän syýasy partiýalaryň bilelikdäki jarnamasynda “Kipr türküniň we Türkiýe Respublikasynyň hak-hukuklaryna we bähbitlerine äsgermezçilik edilmegini ýazgarýarys” diýildi.

Adalat we ösüş partiýasy, Respublikan halk partiýasy, Milletçi hereket partiýasy we IÝI partiýa tarapyndan çap edilen bilelikdäki jarnamada, Türkiýäniň we DKTR-nyň Gündogar Ortaýer deňzinde geçirýän nebit gözleg işleriniň kanunlara bap gelýändigi nygtaldy.

Jarnamada Türkiýäniň we DKTR-nyň basyşlara bogun egmejekdigi we halkara hukugyna laýyk gelýän legal hukuklaryny goramakda egilşik etmejekdigi bellenildi.

Jarnamada şeýle hem Türkiýäniň Gündogar Ortaýer deňzindäki işlerine goldaw berilýändigi nygtaldy

 

 

 

 Degişli Habarlar