Baýramda syýahatçylyk pudagy hereketlener

4-nji iýunda başlajak Oraza baýramy dynç alyşyny Pamukgalada geçirmek isleýän raýatlar şäherlerdäki myhmanhanalardan ýerlerini aldylar

Baýramda syýahatçylyk pudagy hereketlener

Türkiýäniň esasy syýahatçylyk merkezlerinden biri bolan we ÝUNESKO-nyň Dünýäniň Miras sanawyna goşulan Pamukgala oraz aýynyň berekediniň gelmäge başlady.

4-nji iýunda başlajak Oraza baýramy dynç alyşyny Pamukgalada geçirmek isleýän raýatlar şäherlerdäki myhmanhanalardan ýerlerini aldylar.


Etiketkalar: Pamukkale , syýahatçylyk

Degişli Habarlar