“Deňizgurdy-2019” türgenleşigi başlady

“Deňizgurdy-2019” üç deňizde 131 gäminiň, 57 uçaryň we 33 dik uçaryň gatnaşmagynda başlady

“Deňizgurdy-2019” türgenleşigi başlady
“Deňizgurdy-2019” türgenleşigi başlady
“Deňizgurdy-2019” türgenleşigi başlady

“Deňizgurdy-2019” türgenleşigi başlady

Respublika taryhynyň meýilleşdirilen türgenleşiklerinden “Deňizgurdy-2019” üç deňizde 131 gäminiň, 57 uçaryň we 33 dik uçaryň gatnaşmagynda başlady

Baş ştab Ýyllyk türgenleşik maksatnamasynyň çäginde Deňiz güýçleri serkerdeli tarapyndan meýilleşdirilen we Deňiz söweş merkezi serkerdeligi tarapyndan gönükdirilýän türgenleşik Gara, Egeý we Gündogar Ortaýer denizlerinde şol bir wagtda ilkinji gezek geçirilýän iş ýüzündäki türgenleşik hökmünde amala aşyrylýar.

Operatiw derejede operasiýa taýarlyk tälimlerini “Mawy Watan 2019” türgenleşigi bilen tamamlan Türk deňiz güýçleri has giň gatnaşykly has-da kämilleşdirilen çökgünlik-dartgynlyk, uruş döwri ssenarilerine laýyklykda strategik we operatiw derejedäki “Deňizgurdy” türgenleşigini iş ýüzüne geçirýär.

Türgenleşik 25-nji maýda tamamlanar.Degişli Habarlar