Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly Wenesuela gider

Çawuşogly Wenesuelanyň Prezidenti Nikolas Maduro tarapyndan kabul ediler

Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly Wenesuela gider

 

Sentýabr aýynyň 21-22-i aralygynda Wenesuela gitjek Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly ilki kärdeşi Arreaza bilen duşuşar.

Wenesuelanyň Prezidenti Nikolas Maduro tarapyndan kabul ediljek Çawuşoglynyň saparynyň çäginde iki ýurduň arasyndaky özara gatnaşyklar bilen birlikde sebitara we halkara meseleleriň seljerilmegi meýilleşdirilýär.

 

 

 Degişli Habarlar