Yragyň demirgazygyna howa hüjümi guraldy

Howpsyzlyk güýçleri terror guramalaryna garşy operasiýalaryny üznüksiz dowam etdirýär

Yragyň demirgazygyna howa hüjümi guraldy

Türk ýaragly güýçleri tarapyndan Yragyň demirgazygynda ýerleşýän Gara etrapçasynda guralan operasiýada ekstremist terror guramasy PKK-a agza 3 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.

Howpsyzlyk güýçleri terror guramalaryna garşy operasiýalaryny üznüksiz dowam etdirýär.

Türk ýaragly güýçlerinden berlen beýanata görä, Yragyň demirgazygynda ýerleşýän Gara etrapçasyna düýn howa hüjümi guraldy.

Howa hüjüminde serhet galalaryndaky harby merkezlere hüjüm guramak üçin taýarlyk görýändikleri anyklanylan ekstremist terror guramasy PKK-a agza 3 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.Degişli Habarlar