Daşary işler ministrligi Mir Kasym Aliniň öldürilmegine reaksiýa bildirdi

Türkiýäniň Daşary işler ministrligi bagladeşli Mir Kasym Aliniň asylyp öldürilmegine nägilelik bildirdi

564970
Daşary işler ministrligi Mir Kasym Aliniň öldürilmegine reaksiýa bildirdi

Bangladeşde Yslam jemagaty partiýasynyň Maliýe işlerinden jogapkär Merkezi dolandyrma geňeşiniň agzasy Mir Kasym Ali düýn asylyp öldürilipdi.

Daşary işler ministrligi tarapyndan berilen beýanatda: “Bagladeş Halkara jenaýatlar kazyýetiniň Mir Kasym Alynyň asylyp öldürilmegi bilen baglanşykly kararyny gynanç bilen öwrendik. Bangladeşde geçmişiň ýaralaryny bu ýollar bilen sarap bolmajakdygyny ýene-de bir gezek nygtaýarys we bu ýalňyş hereketiň doganlyk Bangladeş halkynyň arasynda aýralyga ýol açmazlygyny dileg edýäris” diýilýär.Degişli Habarlar