Serhet birikmeleriniň howpsyzlygynda kiçi dirižabllar ulanylar

Şar bilen howadan gözegçilik mümkinçiligini berjek ulgamyň saýasynda serhediň howpsyzlygy has hem artar

505149
Serhet birikmeleriniň howpsyzlygynda kiçi dirižabllar ulanylar

Türkiýäniň Ýaragly güýçleri serhet birikmeleriniň howpsyzlygynyň üpjün edilmeginde ASELSAN tarapyndan öndürilen uçarmansyz şar gözegçilik ulagamy bolan kiçi dirižably ulanmagy meýilledşirýär

Ulgam serhet birikmelerinde gözegçilik we irki duýduryş mümkinçiligini üpjün eder.

Türkiýäniň Ýaragly güýçleri tarapyndan barlagdan geçirilen 16 metr uzynlygyndaky ulgam 1 müň metr beýiklige çenli çykyp bilýär we ýurduň milli mümkinçilikleri tarapyndan öndürildi.

Şar bilen howadan gözegçilik mümkinçiligini berjek ulgamyň saýasynda serhediň howpsyzlygy has hem artar.Degişli Habarlar