Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

Gündelik gazetler ýurduň we dünýäniň gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary bilen bagly habarlara giň orun berýärler.

2037679
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

“Hürriýet” gazeti “Erdogan: Bikanun migrasiýa bilen bagly meseläni çözeris” söz başyly habarynda, Prezident R.T.Erdoganyň düýn paýtagt Ankarada beren beýannamasynda “Serhetlerimiziň howpsuzlygyny we ýurduň içindäki gözegçilikleri berkedip, bikanun migrasiýa bilen bagly meseleleri çözeris” diýendigini ýazýar.

“Haber Türk” gazeti “Daşary işler ministri Fidan ÝB-niň ýokary wekili Wargeli bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy” söz başyly habarynda, Daşary işler ministri Hakan Fidanyň ÝB-niň Goňşuçylyk gatnaşyklary we agzalyk işlerinden jogapkär ýokary wekili Wargeli bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip, Türkiýe-ÝB gatnaşyklary hakynda pikir alyşandygyny mälim edýär.

“Watan” gazeti “Ýerlikaýa: Soňky terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirilýänçä göreşimiz dowam eder” söz başyly habarynda, İçeri işler ministri Ali Ýerlikaýanyň düýn beren beýannamasynda; “Soňky terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirilýäçä irginsiz işleýaeris, işlemäge-de dowam ederis. Şehitlerimiziň ganlaryny ýerde goýmaýarys” diýen sözlerini okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär.

“Star” gazeti “Türkiýeden 160 sany dron satyn aldylar” söz başyly habarynda, Taýwanyň esasy awiasiýa we tehnologiýa firmalaryndan biri bolan “GEOSAT Aeropas Tehnologiniň” türk firmasy “Flý BWLOS Tehnologiýaniň” inženerleri tarapyndan dizaýn edilen “Žakal İHA-dan” 160 sanysyny satyn alandygyny mälim edýar.

“Sabah” gazeti “Türkiýeden Germaniýa funduk eksporty” söz başyly habarynda, Türkiýeden 2022-2023-nji eksport ýylynda Germaniýa 496,453,928 dollar gymmatynda 85,447 tonna fundugyň satylandygyny okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär.Degişli Habarlar