Prezident Erdogan Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk Güni Bilen Gutlady

"28-nji maý Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk gününi mähirli gutlaýaryn"

2145516
Prezident Erdogan Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk Güni Bilen Gutlady

Prezident R. T. Erdogan, sosial media arkaly Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Prezident Erdogan “Iki döwlet, bir millet” hökmünde 28-nji maý Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk gününi mähirli gutlaýaryn. Azerbaýjanly doganlarymyzyň şatlygyny paýlaşýaryn. Garaşsyzlyk ugruna şehit bolan gahrymanlarymyzy uly hormat bilen hatyralaýaryn” diýdi.

 Degişli Habarlar