Ministr Göktaş Özbegistanda Saparda Bolýar

Maşga we sosial üpjünçilik ministri Mahinur Özdemir Göktaş Özbegistanyň Zenanlar komitetinin Başlygy Ozoda Parpibaýewa bilen duşuşdy.

2138682
Ministr Göktaş Özbegistanda Saparda Bolýar

Göktaş Aziýa Zenanlar Forumyna gatnaşmak üçin Özbegistanyň Samarkand şäherine guran saparynda özara duşuşyklar geçirdi.

Ministr Göktaş şol çäkde Özbegistanyň Zenanlar komitetinin Başlygy Ozoda Parpibaýewa bilen duşuşdy.

Zenanlar, çagalar, maşgala we jemgyýetçilik syýasatlary hakynda pikir alyşylan duşuşykda Türkiýe bilen Özbegistanyň arasynda gol çekişilmegi meýilleşdirilýär maşga we zenanlar hakyndaky ähtnama boýunça geňeşmeler geçirildi.Degişli Habarlar