Ermenistanyň ot açmagy netijesiden azerbaýjanly bir esger ýaralandy

Ermenistan tarapyndan ot açylmagy netijesinde serhet zolagynda gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän azerbaýjanly 1 esger ýaralandy

2126848
Ermenistanyň ot açmagy netijesiden azerbaýjanly bir esger ýaralandy

Azerbaýjanyň Serhet gullugynden berilen beýanatda, Gubadly welaýatynyň Jijimli obasynyň golaýynda gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän azerbaýjanly esgerlere, Nerkin Hndzoresk obasy tarapyndaky Ermenistana degişli ýerlerde ot açylandygy mälim edildi. 

Beýanatda açylan oduň netijesinde Azerbaýjanyň Serhet gullugyna degişli esgeriň ýaralanandygy aýan edildi. 

Başdan geçirilen prowokasiýanyň jogapkäriniň Ermenistanyň harby we syýasy dolanşygydygy habar berildi. Degişli Habarlar