Ermenistan serhet zolagyndaky Azerbaýjana degişli ýerlere ot açdy

Hüjümde 2 esgeriň ýaralanandygy, Azerbaýjanyň goşunynyň kesgitlenen ýerlere garşy jogap berip, garşylyk görkezendigi aýan edildi

2031872
Ermenistan serhet zolagyndaky Azerbaýjana degişli ýerlere ot açdy

Ermenistanyň harby güýçleriniň serhet zolagyndaky Azerbaýjana degişli ýerlere kamikaze uçarmansyz howa ulaglary bilen guran hüjüminde azerbaýjanly 2 esger ýaralandy. 

Azerbaýjanyň Goranmak ministrliginden berilen beýanatda, Basargeçer welaýatynyň Zod sebiti ugrunda Ermenistanyň goşunyna degişli harby birikmeleriň Kelbejer ugrundaky Azerbaýjana degişli ýerlere kamikaze uçarmansyz howa ulaglary bilen hüjüm gurandygy habar berildi. 

Hüjümde 2 esgeriň ýaralanandygy, Azerbaýjanyň goşunynyň kesgitlenen ýerlere garşy jogap berip, garşylyk görkezendigi aýan edildi. Degişli Habarlar