Azerbaýjan Käbir Ýerleri Aldy

Azerbaýjan Laçynyň Jagazur we Zabuh obalarynyn arasyndaky köp sanly depeleri aldy.

1967418
Azerbaýjan Käbir Ýerleri Aldy

Azerbaýjanyň Goranmak ministrliginden berilen beýannamada täze Laçyn ýolunun açylmagy bilen bilelikde Azerbaýjanyň goşunlarynyň käbir depeleri we serhet ýakasyndaky ýerleri gözegçilik astyna alandygy habar berildi.

Beýannamada “Laçyn welaýatynyň Jagazur we Zabuh obalarynyn arasynda ýerleşýän depeler, esasy we kiçi ýolar bilen serhet ýakasyndaky ýerler gözegçilik astyna alyndy” diýilýär.

 Degişli Habarlar