“Azerbaýjan Epidemiýa Garşy Göreşde Görelde Alarlyk Ýurtlardan Biri”

Ilham Aliýew, sanjymlaryň elýeterliligi meselesindäki adalatsyz tutuma alada bildirýär

1616240
“Azerbaýjan Epidemiýa Garşy Göreşde Görelde Alarlyk Ýurtlardan Biri”

Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew, käbir ýurtlaryň gereginden artyk Kovid-19 sanjymyny alandygyny nygtap, sanjymlaryň elýeterliligi meselesindäki adalatsyz tutuma alada bildirýändiklerini aýtdy.

Prezident Aliýew, Bütidünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ženewadaky merkezinde geçirlen hepdelik metbugat ýygnagyna wideo ýüzlenme bilen gatnaşdy.

Aliýew, ýurdunyň täze görnüş koronawirus epidemiýasyna garşy göreşde görelde alarlyk ilkinji ýurtlardan biridigine ünsi çekdi.

Azerbaýjanyň jogapkärçilikli hereket edýändigini we Bütindünýä saglygy goraýyş guramasyna meýletin ýagdaýda 10 million dollarlyk goşant goşandygyny nygtan Aliýew, “Mundan başgada koronawirusa garşy göreşde 30-dan gowrak ýurda ynsanperwer we maliýe kömegini berdik” diýdi.

Ilham Aliýew “Häzire çenli sanjymlaryň ösen we üsüp barýan ýurtlaryň arasynda adalatsyz ýagdaýda paýlanmagyna uly alada bildirýäris, käbir ýurtlar gereginden artyk sanjym aldy. Bu ýagdaý beýleki ýurtlaryň sanjym ýetmezçiligini başdan geçirjekdigini açyk aýdyň görkezýär” diýip belledi.

Bütindünýä saglygy goraýyş guamasynyň baş müdüri Tedros Adhanom hem Kovid-19 sanjymlary meselesinde Prezident Aliýewe goldaw berýändigini nygtap, sagbolsun aýtdy.Degişli Habarlar