Taryhda 26-njy oktýabr

Taryhyň Şu Güni

1515605
Taryhda 26-njy oktýabr

740-njy ýylyň 26-njy oktýabry…  Stambulda bolan ýer titremesinde 5 müňden gowrak adam ýogalýar, ýüzlerçe öý we iş ýeri ýykylýar.

1994-nji ýylyň 26-njy oktýabry… Ysraýyl bilen Iordaniýanyň arasyndaky 46 ýyllyk söweşiň bes edilmegi hakyndaky ylalaşyga  iki ýurduň arasyndaky serhetde 5 müň adamyň gatnaşmagynda dabara bilen gol çekişilýar.

2002-nji ýylyň 26-njy oktýabry…  Moskwanyň teatrynda üç gün dowam eden zamun alma aksiýasy rus ýörite güýçlerinin guran we 50 çeçen başbozary bilen zamun alynan 800 adamdan 118 sanysynyň ölmegine sebäp bolan operasiýa arkaly basylyp ýatyrylýar. Rus ýörite güýçleriniň zäherli gaz ulanmagy we zamun alynanlaryň ölmegi sebäpli resmi Moskwa günbatar ýurtlary tarapyndan berk tanky edilipdi.

 


Etiketkalar: #Taryhyň Şu Güni

Degişli Habarlar