Taryhda 24-nji oktýabr

Taryhyň Şu Güni

1515097
Taryhda 24-nji oktýabr

1882-nji ýylyň 24-nji oktýabry…  Nemes alymy Robert Koç garahassalyk mikrobyny kesgitleýär. Şol açyş bilen ölüm howply garahassalyk keseliniň derman bejergisiniň edilip bilinjekdigi ýüze çykýar. Koç 1905-nji ýylda Nobeliň Fiziologiýa we Lukmançylyk baýragyna laýyk görülýär.

1929-njy ýylyň 24-nji oktýabry… Uly ykdysdy çökgünlik duýulmaga başlanýar. Nýu-Ýorkyň biržasynda aksiýalaryň hümmeti çaltlyk bilen peselmäge başlaýar.

1975-nji ýylyň 24-nji oktýabry… Türkiýäniň Fransiýadaky Ilçisi İsmail Erez we sürüjisi Talip Ýener terror guramasy ASALA-nyň ermeni terrorçylary tarapyndan Pariždäki Bir-Hakeim köprüsinde duzaga düşürilip, şehit edilýär.Degişli Habarlar