Taryhda 15-nji sentýabr

Taryhyň Şu Güni

1490520
Taryhda 15-nji sentýabr

1918-nji ýylyň 15-nji sentýabry… 1-nji Jahan urşunyň soňky günlerinde Nuri generalyň serkerdelik edýän Osman Kawkaz Yslam goşunlary Bakuwy rus we ermeni basybalyjylaryndan halas edýär.

1928-nji ýylyň 15-nji sentýabry… Şotland bekteriolog Aleksandr Fleming pennilini oýlap tapýar. Pennisilin 2-nji Jahan urşunda we ondan soň millionlarça adamyň janyny halas edýär. Fleming bilen pennisilini oýlap tapan Howard Floreý we Ernst Borin Çain 1945-nji ýylda Nobeliň lukmançylyk baýragyna laýyk görülýär.

1931-nji ýylyň 15-nji sentýabry… Liwiýanyň garaşsyzlyk göreşiniň lideri Omar Muhtar italianlar tarapyndan öldürilýär.

1975-nji ýylyň 15-nji sentýabry… Liwanyň paýtagty Beýrutda Hristiýanlar bilen musulmanlaryn arasynda içerki uruş başlaýar. 7 ýyl soň şol gün Ysraýyl Beýrudy basyp alýar.Degişli Habarlar